Ὁμιλίαι της Ἐναρκτηρίου Συνεδρίας

Τηλεοπτικά Στιγμιότυπα ἀπό τήν Ἐναρκτήρια Συνεδρία