Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον

ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος

Website: https://www.patriarchate.org


Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας

ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος

Website: http://www.patriarchateofalexandria.com


Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας

ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰωάννης

Website: http://antiochpatriarchate.org


Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων

ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος

Website: http://www.jerusalem-patriarchate.info


Ἐκκλησία τῆς ῾Ρωσσίας

ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος

Website: http://www.patriarchia.ru


Ἐκκλησία τῆς Σερβίας

ὁ Πατριάρχης Σερβίας Εἰρηναῖος

Website: http://www.spc.rs


Ἐκκλησία τῆς ῾Ρουμανίας

ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ

Website: http://patriarhia.ro


Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας

ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας Νεόφυτος

Website: http://www.bg-patriarshia.bg


Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας

ὁ Πατριάρχης Γεωργίας Ἠλίας

Website: http://patriarchate.ge


Ἐκκλησία τῆς Κύπρου

ὁ Ἀρχιεπισκόπος Κύπρου Χρυσόστομος

Website: http://churchofcyprus.org.cy


Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

ὁ Ἀρχιεπισκόπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος

Website: http://www.ecclesia.gr


Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας

ὁ Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Σάββας

Website: http://www.orthodox.pl


Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας

ὁ Ἀρχιεπισκόπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος

Website: http://orthodoxalbania.org


Ἐκκλησία τῆς Τσεχίας καὶ Σλοβακίας

ὁ Ἀρχιεπισκόπος Τσεχίας καί Σλοβακίας Ραστισλάβος

Website: http://pravoslavnacirkev.cz