Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας

ὁ Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Σάββας

Website: http://www.orthodox.pl