Ἐκκλησία τῆς Κύπρου

ὁ Ἀρχιεπισκόπος Κύπρου Χρυσόστομος

Website: http://churchofcyprus.org.cy